Verbouwen

Zoals vele ouders waarschijnlijk al hebben opgemerkt, is de scouts aan het verbouwen! Het oude rode kruis gebouw wordt omgebouwd tot nieuwe lokalen.
Veel leiding, oud-leiding en VZW-leden hebben zich hier al elk weekend voor ingezet. Heeft u als ouder ook zin om uw steentje bij te dragen, kan u altijd in de facebookgroep “Scouts Sombeke verbouwt!” terecht voor meer informatie of op het e-mailadres van de groepsleiding: grl@scoutssombeke.be! Helpen kan in de vorm van afbreken, opbouwen, koken voor de harde werkers enzovoort.
Scoutieve groeten en misschien tot op de werf!

De leiding en VZW-leden.